Doelgroep


 
 
 

Thema


 
 
 

Zorggebied


 
 
 
 
 
 
 

Initiatieven & Projecten


Bewegen op voorschrift

Volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico en inactief en/of sedentaire leefstijl, duurzaam aan het bewegen te krijgen met gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak. 

Vroegtijdige zorgplanning

1. Voor de algemene bevolking: een sensibiliseringscampagne uitwerken en mensen gericht kunnen doorverwijzen bij vragen. 
2. Voor zorg- en hulpverleners handvaten aanreiken om gesprekken rond dit thema aan te gaan met hun patiënten.

Ergotherapie aan huis

Ergotherapie aan huis wil senioren ondersteuning bieden bij het uitvoeren van alledaagse dingen, sociale contacten en mobiliteit. Hierbij wordt er naar gestreefd om de zelfstandigheid van senioren in de eigen leefomgeving zo lang mogelijk te behouden.<

Geronto-psychiatrisch expertisecentrum Menos

Menos beoogt door samenwerking de oudere (en zijn/haar omgeving) de meest passende zorg aan te bieden in de voor hem/haar op dat ogenblik meest passende leefomgeving, bij voorrang thuis, met als doel een optimale levenskwaliteit na te streven.

't Geheugensteuntje, praatcafé dementie Genk

Mantelzorgers hebben nood aan informatie bij de zorg voor personen met dementie. Door middel van infoavonden en het uitwisselen van ervaringen kunnen mantelzorgers het dagelijkse leven met dementie iets beter begrijpen en er beter mee omgaan.