Verschillende disciplines en organisaties actief in de lokale eerstelijnsgezondheidszorg zijn vertegenwoordigd in het Plaatselijk OverlegPlatform (POP) van Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal (POP GAOZ). Vooral de samenwerking tussen deze disciplines en organisaties is voor ons POP een belangrijk doel. Dit doen we door:

  • communicatie en informatiedoorstroming te bevorderen
  • ervaring en kennis rond actuele thema’s en projecten uit te wisselen
  • adviezen te formuleren
  • knelpunten te ontdekken en te melden binnen de eerste lijn
  • de zorg- en hulpverlening rond een thuiswonende cliënt te ondersteunen en af te stemmen (zorgoverleg)

De “kwaliteitsvolle zorg- en hulpverlening” voor onze patiënt is en blijft steeds onze basisgedachte bij al onze activiteiten:

Per kwartaal bespreken we het wel en wee op gebied van gezondheid en welzijn tijdens een kernvergadering van het POP GAOZ met een brede lokale vertegenwoordiging van de eerste lijn.

Maandelijks worden uit deze kernvergadering enkele leden afgevaardigd naar het dagelijks bestuur van POP GAOZ onder leiding van de voorzitter, dr. Leen De Bruyn. Zij volgen de dagelijkse werking op en bereiden ook de hierboven vermelde kernvergadering voor.

Halfjaarlijks organiseert POP GAOZ een vorming rond actuele thema’s voor de verschillende disciplines en organisaties actief in de lokale eerste lijn gezondheidszorg. Een overzicht van onze toekomstige activiteiten vind je hier.

Het POP is de lokale werking van LISTEL – SEL Genk.