Hartveilig


Goede raad

 

Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken.

Er zijn  2 criteria om een hartveilige gemeente te worden:

  • minstens één automatische externe defibrillator (AED) op het grondgebied hebben die publiek toegankelijk is
  • het engagement om de bevolking te sensibiliseren en samen met de Rode Kruisafdeling opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aan te bieden aan de bevolking en minstens 10% van de werknemers

Er wordt altijd een samenwerkingsovereenkomst Hartveilig voor een periode van 2 jaar ondertekend. Opglabbeek ondertekende de samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis en mag de titel  ‘Hartveilige gemeente’ dragen.

Naast het aanbod van AED’s is het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen uit Opglabbeek op te leiden om de AED-toestellen te gebruiken.
Opglabbeek heeft 8 Automatische Externe Defibrillatoren geplaatst. Deze toestellen kunnen in noodsituaties gebruikt worden bij het reanimeren.

Je herkent een AED wereldwijd aan dit pictogram. Ook de AED’s in Opglabbeek worden aangeduid met dit pictogram. 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan je helpen als je een slachtoffer met een hartstilstand moet reanimeren. De elektroden van dit volautomatische toestel kleef je op de borstkas van het slachtoffer.
Daarna voert de AED een analyse van het hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat het hartritme hersteld kan worden met een elektrische schok, dan zal het toestel een schok toedienen. De adviesstem van de AED begeleidt je bovendien met gesproken instructies. Zo helpt het toestel je tijdens de hulpverlening. Handig en heel veilig.

Nuttige websites

 

www.rodekruis.be

 www.opglabbeek.be/reanimeren

 

In onze gemeente

 

De AED-toestellen staan op volgende locaties:

  • In de gemeentelijke sporthal, Weg naar Bree 2, 3660 Opglabbeek
  • Aan de Kerk van Nieuwe Kempen, Zonnebloemstraat 16, 3660 Opglabbeek
  • Aan Zaal Loweta (zijde parking), Weg van Opoeteren 176, 3660 Opglabbeek
  • Aan OC De Krinkel, Resedastraat 10, 3660 Opglabbeek
  • Aan GC Den Ichter, Kapelstraat 16, 3660 Opglabbeek
  • Aan de Kantine van Eendracht Louwel, Weg naar Opoeteren 256, 3660 Opglabbeek
  • Aan de Kleedkamer van K. Kabouters FC, Weg naar Bree 18, 3660 Opglabbeek
  • Aan de kantine van TCO-TC Iris, Oude Kerkstraat 24B, 3660 Opglabbeek

Daarnaast is er ook een ontleenbaar AED-toestel beschikbaar, dat door verenigingen en organisaties ontleend kan worden bij de organisatie van evenementen. Dit toestel kan via de formulieren van het feestloket online gereserveerd worden. Voor het afhalen en terugbrengen van de AED kan men terecht bij de Uitbalie in het Troempeelke, Kapelstraat 10 te Opglabbeek.

 Vormingen ‘reanimeren en defibrilleren’

Het gemeentebestuur organiseert regelmatig in samenwerking met en door het Rode Kruis regelmatig vormingen. De data worden steeds via de gemeentelijke communicatiekanalen bekend gemaakt.