Computers en digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Ook in de gezondheidszorg voelen we een digitale revolutie.

Het gebruik van ICT in de gezondheidszorg heeft tot doel om gegevens van de patiënt efficiënt en veilig te delen. ICT moet tot doel hebben om de administratieve lasten te vereenvoudigen en te verminderen.

Ook voor de patiënt heeft de informatisering voordelen:

  • Niet elke keer opnieuw je verhaal doen.
  • Zorg- en hulpverleners hebben een beter inzicht in de vragen, noden en het zorgplan van de patiënt waardoor zorg op maat ‘gemakkelijker’ wordt.
  • Één centraal interdisciplinair elektronisch dossier waar ook de patiënt inzage in heeft.

In de gezondheidszorg zijn er verschillende initiatieven en projecten lopende op vlak van ICT. Meer uitleg over de belangrijkste vind je in de tabs links.