eHealth & eHealthbox

Het uitwisselen van medische gegevens via elektronische weg is niet meer weg denken. Maar ook hier is het belangrijk om na te denken over informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim. Daarom richtte de federale overheid het eHealth-platform op.

Het eHealth-platform maakt elektronische samenwerking mogelijk maar ontwikkelt zelf geen software voor het beheer van elektronische patiëntendossiers. Dat blijft de taak van de zorgverleners zelf of van door hen gekozen ICT-dienstverleners. Deze software moet steeds voldoen aan de ICT-gerelateerde normen, standaarden en specificaties vastgelegd door het eHealth-platform. Het eHealth-platform kan omschreven worden als een snelweg die de overheid heeft aangelegd om de uitwisseling van elektronische medische gegevens tussen de verschillende actoren in de gezondheidszorg makkelijk en veilig te laten verlopen.

De eHealthbox is een beveiligde elektronische brievenbus. Ze maakt een veilige elektronische communicatie van medische en vertrouwelijke gegevens mogelijk tussen de zorgactoren in de gezondheidszorg.De eHealthBox is gratis beschikbaar op www.eHealth.fgov.be. De meeste elektronische medische dossiers van artsen communiceren met de eHealthbox via Hector of medimail (deze laatsten kan je vergelijken met de postbodes).

Meer info, klik hier.