Geïnformeerde toestemming van de patiënt

wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming is het akkoord dat de patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van zijn gezondheidsgegevens tussen zorg- en hulpverleners waarmee hij een zorgrelatie heeft.

De geïnformeerde toestemming geldt voor alle zorg- en hulpverleners in België (ook ziekenhuizen).

waarom uw toestemming geven?

In de loop van uw leven raadpleeg je verschillende zorgverleners. Door jouw toestemming te geven, aanvaard je dat de personen die jou behandelen informatie over jouw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en jouw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen je snellere zorg verlenen en voorkomen dat je onnodige onderzoeken moet ondergaan.

welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorg- en hulpverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor jouw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • resultaten van bloedonderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • vaccinatie- en medicatieschema’s voorgeschreven en afgeleverde medicatie
  • informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behandelend arts werd meegedeeld
  • ...

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

hoe registreer je jouw toestemming?

Als je instemt met het principe van het beveiligd delen van jouw gezondheidsgegevens, kan je jouw toestemming registreren met je elektronische identiteitskaart (eID):

  • via de toepassing PatientConsent
  • via jouw huisarts, jouw zorgverlener, jouw ziekenfonds, jouw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis.

Voor kinderen die geen elektronische identiteitskaart hebben (kids-ID met een PIN-code) en voor alle andere personen die niet over een eID beschikken, zijn de zorgverleners gemachtigd om uw toestemming te registreren, indien je dit wenst.

Meer info, klik hier.