hub & metahub

Op het niveau van de ziekenhuizen zijn er subregionale netwerken. Deze elektronische uitwisselingsnetwerken worden hubs genoemd. In België bestaan de volgende vijf hubs:

Ziekenhuizen die aangesloten zijn tot een hub kunnen onderling gegevens van patiënten uitwisselen en informatie van andere aangesloten bronnen (bv. Vitalink, Intermed, ...) raadplegen. Ook huisartsen en specialisten, kunnen via de meeste hubs toegang krijgen tot relevante medische gegevens van hun patiënt die door een ziekenhuis of een ander aangesloten netwerk bewaard worden. Over welke gegevens gaat het? Het betreft onderdelen van het medisch dossier in het ziekenhuis zoals uitslagen van bloedonderzoeken, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven en operatieverslagen. Daarnaast kunnen de hubs ook toegang bieden tot het kerndossier van de huisarts of resultaten van externe laboratoria.

Deze subregionale uitwisselingsplatformen kunnen ook onder elkaar gezondheidsgegevens uitwisselen. (Bijvoorbeeld uitwisseling tussen de Antwerpse Regionale Hub en de hub Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven). Hiervoor zullen de hubs beroep doen op het eHealth-platform. Het eHealth-platform wordt de metahub genoemd. Het eHealth-platform of de metahub zal een verwijzingsrepertorium bijhouden dat aangeeft in welke hub(s) er gegevens van patiënten te vinden zijn. Het verwijzingsrepertorium is een databank met verwijzingsgegevens. Binnen deze databank worden er zelf geen gezondheidsgegevens van een patiënt bewaard. Zodra er via de metahub geweten is waar er informatie over een patiënt beschikbaar is, kunnen de hubs met elkaar contact maken voor gegevensuitwisseling.

De meeste hubs beschikken ook over een patiëntenportaal. Via dit portaal kunnen patiënten, die ingeschreven zijn binnen de hub, met behulp van een lezer, hun elektronische identiteitskaart en pincode bijvoorbeeld:

  • therapeutische relaties aangeven of intrekken: bij welke arts ben je in behandeling, ga je op consultatie, … en mag dus inzage in je medisch dossier hebben
  • de toegang tot je medisch dossier voor één of meerdere artsen verbieden
  • een lijst met opgenomen medische documenten raadplegen (zonder er de inhoud van te kunnen zien): welke medische informatie (bv. resultaten bloedonderzoek, operatieverslag, ontslagbrief, …) is er over jou aanwezig in de hub?
  • aanduiden welke medische documenten uitgewisseld mogen worden
  • nagaan welke zorgverleners toegang hadden tot je medische documenten

De hub Collaboratief Zorgplatform voorziet in hun patiëntenportaal tevens dat patiënten zelf inzage kunnen krijgen in voor hen beschikbare resultaten. Dit kan ingesteld worden in overleg met huisarts of behandelende arts.