Vitalink

Vitalink is het digitale platform voor gegevensdeling van de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling om via Vitalink zorg- en welzijnsgegevens te delen tussen de betrokken zorg- en hulpverleners van een patiënt om op die manier multidisciplinaire samenwerking te stimuleren. Enkel zorg- en hulpverleners die betrokken zijn in de zorg voor de patiënt krijgen toegang.

Vitalink maakt gebruik van de eHealth-basisdiensten. Voor zorg- en hulpverleners kan Vitalink gelinkt worden met de eigen software.

Patiënten kunnen via de PatiëntHealtViewer  de eigen gegevens inkijken.

Op dit moment kan het medicatieschema, de vaccinatiegegevens en het Sumehr (beperkt medisch dossier) gedeeld worden via Vitalink.

Meer info, klik hier.

  • Project medicatieschema: meer info zie projecten & intiatieven