Er zijn meer en meer complexe thuiszorgsituaties waar verschillende zorgverleners aan huis bij de patiënt komen. In zo'n situaties is een goede samenwerking tussen iedereen belangrijk.

→ Een multidisciplinair overleg in de vorm van een 'rond-de-tafelgesprek' wil die samenwerking verbeteren door de zorg goed af te stemmen. Het is belangrijk dat hierbij rekening gehouden wordt met de vragen en verwachtingen van de patiënt.

Je kan een overleg aanvragen bij een erkende overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (TGZ). Deze organiseert het overleg en brengt alle betrokkenen samen. Daarnaast heeft hij nog een aantal andere taken, die vind je hier terug.

Tijdens het overleg wordt de zorgbemiddelaar aangeduid. Deze zorgverlener kent de patiënt goed en kan je aanspreken als je vragen hebt over de zorg. Wat je nog van hem of haar mag verwachten, lees je hier.

De afspraken die tijdens het overleg gemaakt worden, vind je terug in het elektronisch zorgplan. Via het eZorgplan kan je veilig communiceren.

Binnen het multidisciplinair overleg zijn er 2 modellen:

  • MDO: Multidisciplinair overleg voor patiënten met een verminderde fysieke zelfredzaamheid. Meer informatie, klik hier.
  • PSY-MDO: Multidisciplinair overleg voor cliënten met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek. Meer informatie, klik hier.