Wat?

Het e-zorgplan is een digitaal instrument dat de zorgafstemming ondersteunt. Het bevat:

  • de contactgegevens van zorg- en hulpverleners betrokken bij de zorg voor de patiënt
  • de taakafspraken binnen het zorgteam
  • een beveiligd mailsysteem (brievenbus) om te communiceren rond de zorgafstemming van de patiënt

Voor wie?

Het e-zorgplan is beschikbaar voor

  • zorg- en hulpverleners betrokken in de zorg van de patiënt
  • overlegcoördinatoren thuisgezondheidszorg (TGZ)

Hoe raadplegen?

U kan het e-zorgplan van uw patiënten consulteren via http://www.listel.be/nl/zorgplan-login. Om toegang te krijgen tot het zorgplan van uw patiënt, vraagt u een login aan bij de overlegcoördinator TGZ of bij LISTEL.

Een afdruk van het zorgplan ligt ook bij de patiënt thuis.

Meerwaarde voor zorg- en hulpverleners?

Het e-zorgplan biedt volgende mogelijkheden:

  • Inzage in het e-zorgplan, samenstelling van het zorgteam, verslagen van het MDO, historiek, …
  • Een overzicht van de uit te voeren taken voor de patiënten (werkoverzicht)
  • Registratie van evaluaties over de zorgsituatie van de patiënt.

LISTEL streeft continu naar een optimale integratie van het e-zorgplan in de nieuwe evoluties binnen e-gezondheid.