Overlegcoördinator thuisgezondheidszorg

Wie?

De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (TGZ) organiseert en coördineert het zorgoverleg op een onafhankelijke (neutrale) manier, zonder zelf betrokken te zijn in de zorg voor de patiënt. De overlegcoördinator TGZ kan werkzaam zijn bij

  • een OCMW
  • een regionaal dienstencentrum verbonden aan het ziekenfonds
  • een zorgaanbieder die een samenwerkingsovereenkomst heeft met LISTEL

Opdrachten

De overlegcoördinator TGZ geeft ondersteuning bij de organisatie van het multidisciplinair overleg in complexe thuiszorgsituaties en staat o.a. in voor:

  • de praktische en administratieve voorbereiding en afhandeling van het overleg
  • het voorzitten van het overleg, zonder inhoudelijke inbreng
  • het bundelen van de afspraken in een zorgplan
  • het verstrekken van informatie over bestaande voorzieningen, hulpmiddelen en tegemoetkomingen in de regio

 

Hoe een zorgoverleg aanvragen?

Elke betrokken zorg- of hulpverlener, mantelzorger of patiënt kan een overlegcoördinator TGZ contacteren voor de organisatie van een zorgoverleg. De aanvraag kan telefonisch of via www.listel.be. De contactgegevens van de overlegcoördinatoren van GAOZ vindt u hier.