Referentiepersoon PSY-MDO

Wie?

De referentiepersoon

 • heeft een vertrouwensrelatie met de patiënt en/of de mantelzorger
 • is de aanspreekpersoon voor de patiënt, de mantelzorger(s) en de zorg- en hulpverleners
 • is een betrokken zorg- of hulpverlener die een directe therapeutische of hulpverleningsrelatie heeft met de patiënt
 • is een zorgverlener met een RIZIV-nummer, psycholoog, orthopedagoog of maatschappelijk werker werkzaam in de gezondheids- of welzijnszorg
 • voor het project ‘Kinderen en Jongeren’ kan een professionele hulpverlener van een erkende dienst of instelling en niet voldoet aan de vorige voorwaarden,  ook een referentiepersoon zijn

Opdrachten

De referentiepersoon

 • is een ‘weg-wijzer’ in de zorg voor de patiënt
 • bereidt samen met de patiënt het overleg voor
 • maakt het begeleidingsplan voor de patiënt op met ondersteuning van de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (TGZ)
 • bezorgt het begeleidingsplan aan de patiënt en coördineert de uitwerking en de bijsturing van het begeleidingsplan
 • geeft een signaal wanneer een nieuw zorgoverleg nodig is
 • bewaakt dat alle partners zich aan de gemaakte afspraken houden
 • regelt de zorgcontinuïteit tijdens de avond, weekend en vakanties
 • bewaakt de informatieoverdracht, ook bij een opname in een ziekenhuis

Vergoeding

De referentiepersoon krijgt een vergoeding wanneer hij bovenstaande opdrachten vervult.