Zorgbemiddelaar

Wie?

De zorgbemiddelaar

 • heeft een vertrouwensrelatie met de patiënt en/of de mantelzorger
 • is de aanspreekpersoon voor zorg- en hulpverleners of mantelzorgers
 • kan iedere zorg- of hulpverlener of mantelzorger zijn die rechtstreeks betrokken is bij de zorg voor de patiënt
 • wordt aangewezen door de patiënt of als de patiënt dit zelf niet kan, door de mantelzorger

 

Opdrachten

De zorgbemiddelaar

 • is een ‘weg-wijzer’ in de zorg voor de patiënt
 • bereidt samen met de patiënt het overleg voor
 • stimuleert het maken van gezamenlijke afspraken in het belang van de patiënt
 • volgt de gemaakte afspraken binnen het zorgplan op en stemt die verder af
 • bewaart het overzicht op de zorgsituatie
 • geeft een signaal wanneer een nieuw zorgoverleg nodig is
 • bewaakt dat het zorgplan bij de patiënt aan huis ligt
 • bewaakt de informatieoverdracht ook bij een opname in een ziekenhuis of een (semi-) residentiële setting