Lokaal Cliënt Overleg

Ook de Provincie organiseert overleg, namelijk het Lokaal Cliënt Overleg (LCO). Bij het LCO zijn er geen vergoedingen. Er zijn dus ook geen voorwaarden voor vergoeding. Er zijn wel een aantal voorwaarden om een LCO te kunnen aanvragen en laten doorgaan: Het LCO is bedoeld voor mensen in complexe probleemsituaties.

  1. Een eerste voorwaarde is dat er problemen zijn op minimum 3 levensdomeinen en/of dat er 3 verschillende hulpverleners betrokken zijn. Dat toont de nood aan overleg en afstemming aan.
  2. Een tweede voorwaarde is dat de cliënt akkoord moet gaan met het bijeenroepen van een LCO.
  3. Een derde voorwaarde is de inhoudelijke voorbereiding met de cliënt.