Multidisciplinair overleg voor patiënten met een verminderde fysieke of psychische zelfredzaamheid

Principes

 • De patiënt en/of zijn mantelzorger geeft toestemming voor het overleg
 • Alle zorg- en hulpverleners betrokken in de zorg voor de patiënt worden uitgenodigd
 • De patiënt en/of zijn mantelzorger is aanwezig als hij dit wenst/kan
 • Het overleg valt onder het gedeeld beroepsgeheim
 • Een overleg kan telefonisch aangevraagd worden bij een overlegcoördinator TGZ of elektronisch via www.listel.be

Vergoeding

Zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn ontvangen, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding voor hun deelname aan het overleg. Als de voorwaarden vervuld zijn, doet de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (TGZ) het nodige om de vergoeding aan te vragen. Zorgverleners met een RIZIV-nummer ontvangen deze vergoeding rechtstreeks  via de mutualiteit van de patiënt.

Meer info, zie 'vergoedbaarheid'.

Zorgplan

Tijdens een overleg wordt altijd een zorgplan opgemaakt of wordt het bestaand zorgplan geactualiseerd. Het zorgplan bevindt zich bij de patiënt thuis en bevat:

 • Gegevens van betrokken zorg- en hulpverleners en mantelzorgers
 • Taakafspraken
 • Communicatieschriftje
 • Andere documenten, bv. medicatieschema, …

Via het e-zorgplan kan u alle gegevens van de patiënt en het zorgplan ook elektronisch raadplegen.

Enkele tips

 • Betrokkenheid van de patiënt is de sleutel voor een zinvol overleg
 • Hou altijd het belang van de patiënt voor ogen. Stel uzelf in de plaats van de patiënt.
 • Zorg dat u goed voorbereid naar het overleg gaat.