Multidisciplinair overleg voor een patiënt met een psychiatrische problematiek

Principes

 • Alle zorg- en hulpverleners betrokken in de zorg voor de patiënt worden uitgenodigd.
 • De patiënt en/of zijn mantelzorger is bij voorkeur aanwezig. 
 • Het overleg valt onder het gedeeld beroepsgeheim.
 • Een overleg kan telefonisch aangevraagd worden bij een overlegcoördinator TGZ of elektronisch via www.listel.be.

Doelgroep

 • Voor alle ambulante patiënten (thuis, beschut wonen, woonzorgcentrum, korte ziekenhuisopname)
 • Verlies van vaardigheden of functies op minimum 3 levensdomeinen
 • De patiënt heeft voorafgaand contact gehad met de geestelijke gezondheidszorg

Vergoeding

Zorg- en hulpverleners ontvangen onder bepaalde voorwaarden een vergoeding voor hun deelname aan het overleg. Als de voorwaarden vervuld zijn, doet de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg het nodige om de vergoeding aan te vragen. Zorgverleners met een RIZIV-nummer ontvangen deze vergoeding via de mutualiteit van de patiënt

Het overleg is maximaal drie keer per jaar vergoedbaar voor deelnemers, organisator en referentiepersoon. Voor ‘Kinderen en Jongeren’ kan het overleg vijf keer per jaar vergoed worden.

Meer info, zie 'vergoedbaarheid'.

Begeleidingsplan

Dit plan wordt opgemaakt tijdens het overleg en is het instrument voor de coördinatie van de activiteiten rond de patiënt. Het  bestaat uit:

CRISISPLAN
 • Identificatiegegevens patiënt
  • Wie te contacteren bij dringende ziekenhuisopname
  • Gegevens van belang indien crisis (signalen, interventies, te contacteren personen,…)
  • Identificatiegegevens referentiepersoon
  • Contactgegevens betrokken zorg- en hulpverleners + bereikbaarheid

 

 • Taakafspraken per domein
  • Volwassenen
   • Basisautonomie
   • Woonautonomie
   • Autonomie binnen de gemeenschap
   • Maatschappelijke aanpassing
   • Schoolse kennis
   • Motoriek
   • Aangepast persoonlijk gedrag
   • Taal en communicatie
   • Werk

 

  • Kinderen en jongeren
   • Basisautonomie
   • Functioneren in gezin
   • Autonomie binnen de gemeenschap
   • Sociale aansluiting
   • School
   • Motoriek
   • Aangepast persoonlijk gedrag
   • Taal en communicatie